NT2: Tổ chức thành công Hội nghị Phối hợp vận hành thị trường điện và Hội nghị đánh giá kế hoạch 05 tháng đầu năm 2021.

Ngày 31/05/2021, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Phối hợp vận hành thị trường điện, Hội nghị đánh giá kế hoạch 05 tháng đầu năm 2021 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm, NT2 luôn chú trọng công tác lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch thực hiện từng tháng/quý/năm để kịp thời điều chỉnh và đưa ra các giải pháp tối ưu giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Hội nghị đã đánh giá một cách cụ thể về Công tác vận hành Thị trường điện, Công tác quản trị kế hoạch trên cơ sở thực tế về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 05 tháng vừa qua; thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty trong các tháng còn lại của năm KH2021. 
 

nt2,HNTTTD,h1
Hội nghị Phối hợp vận hành thị trường điện và đánh giá kế hoạch 05 tháng đầu năm 2021

Thông qua hội nghị, lãnh đạo công ty chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, tập trung rà soát việc thực hiện các chi phí của từng phòng chức năng/phân xưởng vận hành, đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận và đề ra các giải pháp kịp thời để tối ưu hoá sản xuất nhằm đạt kế hoạch SXKD 2021 của công ty; trong đó đề cao các giải pháp kiểm soát tốt hàng tồn kho, mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư trong công tác bão dưỡng sửa chữa, tiết giảm các chi phí chưa cần thiết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khuyến khích đưa ra các sáng kiến, cải tiến,…vv áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

 nt2,ttd,h2

Công tác đánh giá HĐSXKD 05 tháng đầu năm 2021 

Trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp, các hoạt động SXKD tại NT2 vẫn diễn ra bình thường. NT2 đã chủ động cách ly, bố trí cán bộ công nhân viên làm việc tập trung tại công ty (offline) và tại nhà (online) để không ảnh hưởng sản xuất, vận hành.
Năm 2021, tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và NT2 nói riêng khi dịch Covid 19 có chiều hướng phức tạp. Nhu cầu phụ tải thấp, nguồn cung từ nguồn năng lượng tái tạo tăng, giá khí trung bình tăng cao làm giảm sức cạnh tranh của NT2 trên thị trường điện. Tuy nhiên, NT2 có đội ngũ chuyên môn tốt, lành nghề; công tác kế hoạch, vận hành và thị trường điện được quan tâm đúng mức, NT2 đảm bảo vận hành liên tục, ổn định các tổ máy đáp ứng nhu cầu huy động của thị trường điện. Vượt qua các khó khăn trước mắt, tập thể CBCNV NT2 đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.

 

Các tin khác