NT2: Tổ chức hội nghị Báo cáo xây dựng định mức vật tư tồn kho và đánh giá tình hình sử dụng vật tư

Ngày 02/07/2021, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức hội nghị Báo cáo xây dựng định mức vật tư tồn kho và đánh giá tình hình sử dụng vật tư tồn kho. Công tác xây dựng định mức vật tư tồn kho, đánh giá tình hình sử dụng vật tư để quản lý tối ưu vật tư tồn kho, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

nt2,dgvt,h1
Báo cáo xây dựng định mức vật tư tồn kho

Việc xây dựng định mức vật tư tồn kho để tối ưu hóa việc dự phòng vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa giúp nhà máy vận hành liên tục, ổn định. Xây dựng định mức vật tư tồn kho tốt sẽ góp phần đảm bảo vật tư trong kho hợp lý, giảm chi phí vật tư tồn kho, giúp kiểm soát giá trị mua sắm hàng hóa hằng năm sát với thực tế, giảm chi phí giá thành, gia tăng lợi nhuận cho công ty. 

nt2,dgvt,h2
Đánh giá tình hình sử dụng vật tư

Thông qua hội nghị đánh giá tình hình sử dụng vật tư nhằm mục đích quản lý vật tư hiệu quả, linh hoạt điều chỉnh khối lượng trong quá trình mua sắm, nhập vật tư mới phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hội nghị cũng phân tích được nguyên nhân tồn kho, xác định được mức vật tư dự phòng tồn kho, đánh giá tình hình sử dụng vật tư cụ thể qua các năm. Từ đó, NT2 sẽ kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng, giá trị tồn kho, tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng vật tư đúng mục đích.
Hội nghị cũng là dịp để các phòng/phân xưởng vận hành/tổ kho trao đổi kinh nghiệm quản lý vật tư, phối hợp chặt chẽ khi cung cấp, tiếp nhận vật tư. Qua đó, hội nghị đã mở ra một bức tranh tổng thể về công tác kiểm soát vật tư, hạn chế tăng tồn kho, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý vật tư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao.
Được biết, trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, NT2 áp dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý vật tư một cách linh hoạt, tuân thủ hệ thống 5S khi sắp xếp, lưu kho vật tư. 

 

Các tin khác