NT2: Không còn phải trả nợ vay nước ngoài từ tháng 06/2021

Ngày 28/04/2021, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
Đông đảo cổ đông đại diện cho 238.445.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đến tham dự. Tất cả các nội dung trình đại hội đều được Đoàn chủ tịch  báo cáo, phân tích và được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao. 

nt2,dhdcd,h1
Đoàn chủ tịch NT2 điều hành Đại hội

Năm 2020 có thể khẳng định là năm khó khăn nhất của Công ty từ khi vận hành cho đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn năng lượng tái tạo tăng làm ảnh hưởng giá thị trường, thời tiết bão lụt thất thường. Tuy vậy, nhờ thực hiện tốt công tác vận hành, thị trường điện, thương mại, kỹ thuật… nên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

nt2,dhdcdtn,h2
Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Tính đến cuối năm 2020, NT2 đã đạt mốc sản lượng hơn 45 tỷ kWh sau 09 năm vận thành thương mại. Năm 2020, NT2 đã cân đối sản xuất kinh doanh, vận hành linh hoạt để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. Lợi nhuận sau thuế NT2 đạt 625,24 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm. NT2 đã cân đối dòng tiền, hoàn thành trả nợ vay nước ngoài với trị giá 1.109,14 tỷ đồng. Dự kiến tháng 6/2021, NT2 sẽ trả hết khoản nợ vay nước ngoài. Ngoài ra, NT2 thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đầy đủ và đúng quy định. Nộp ngân sách nhà nước năm 2020 là 335,41 tỷ đồng, đạt 142,43% kế hoạch.

nt2,dhdcdtn,h3
Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên độc lập HĐQT ra mắt Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với sản lượng điện 4.600 triệu kWh, tổng doanh thu 7.713 tỷ đồng. NT2 đặt kế hoạch với lợi nhuận sau thuế 462,2 tỷ đồng vì dự báo tình hình kinh tế năm 2021 tiếp tục ảnh hưởng dịch Covid-19, khả năng nguồn cung năng lượng tái tạo tăng cao và giá khí có xu hướng tăng. Trong năm 2021, NT2 tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả Quý I/2021, sản lượng điện NT2 đạt 954 triệu kWh, lợi nhuận sau thuế là 114,92 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch Quý I/2021.

Năm 2021, NT2 nỗ lực sản xuất điện an toàn, chủ động chào giá tối ưu trong thị trường điện cạnh tranh, nâng cao công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông giao.

 

Các tin khác