Hội nghị Giao ban kế toán trưởng và kiểm soát viên PVPower

Ngày 21/11/2014, tại Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đã tổ chức thành công hội nghị kế toán trưởng và kiểm soát viên các đơn vị trong tổng công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo của kế toán trưởng, kiểm soát viên phân tích cụ thể các mặt thuận lợi cũng như những hạn chế, khó khăn trong công tác tài chính kế toán, công tác kiểm soát của từng đơn vị; từ đó tìm ra nguyên nhân để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác tài chính, kế toán của tổng công ty.

 

Tại hội nghị, bà Hà Thị Minh Nguyệt, kế toán trưởng PVPower cho biết: Công tác Tài chính kế toán của tổng công ty vận hành đã bám sát hệ thống chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán thống kê, chế độ tài chính và hệ thống quy định tài chính kế toán nội bộ nên tài chính kế toán trở thành công cụ tiêu chuẩn và hiệu quả để điều hành ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh hết đến quý III năm 2014 của PVPower khả quan với doanh thu và thu nhập đạt gần 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 630 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước gần 400 tỷ đồng.

Năm 2013-2014 PVPower đã thu hồi được 5.650 tỷ đồng từ khoản nợ tiền điện quá hạn 9.650 tỷ đồng của EVN, góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính của tổng công ty.

Qua đó, công tác tài chính kế toán đã làm tốt trách nhiệm giám đốc đồng tiền tất cả các quá trình kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của PVPower.

Tính đến tháng 11/2014, nhiều đơn vị trong tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu biểu Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cán đích ngày 12/11/2014, vượt kế hoạch 49 ngày.

Sau khi hội nghị kết thúc, kế toán trưởng và kiểm soát viên các đơn vị đi thăm quan Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2.

Các tin khác