NT2 Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện năm 2015

Từ ngày 06/07/2015 đến ngày 10/07/2015, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động, an toàn điện, hóa chất, vận hành cẩu và thiết bị nâng tại NT2, Trung tâm Điện lực Dầu khí, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Lớp học An toàn vệ sinh lao động năm 2015 của NT2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động, được tổ chức định kỳ hằng năm giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và người lao động biết cách xử lý các tình huống trong quá trình sản xuất. Với phương châm chủ động phòng ngừa, tránh các sự cố trong quá trình vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, NT2 thực hiện tốt các quy định về công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường, bảo hộ lao động, PCCC và ATVSLĐ...

Trong 05 ngày, NT2 đã tổ chức 04 lớp học về ATVSLĐ; kỹ thuật an toàn trong quản lý, sử dụng và bảo quản hóa chất; kỹ thuật vận hành cẩu và thiết bị nâng; huấn luyện về an toàn điện. Các buổi huấn luyện bao gồm lý thuyết và thực hành thực tế; trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ATVSLĐ, an toàn hóa chất và an toàn điện; giả định tình huống và phương pháp xử lý sự cố; giúp CBCNV Công ty nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Công tác huấn luyện an toàn điện, ATVSLĐ của NT2 được triển khai đúng thời điểm, góp phần thực hiện tốt công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 bắt đầu từ ngày 15/7/2015.

Các tin khác