NT2: Diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020

Ngày 19/06/2019, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất; NT2 luôn chú trọng phòng ngừa sự cố cháy nổ, tràn dầu… Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu được Công ty tổ chức định kỳ nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của tất cả cán bộ công nhân viên; nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ cơ sở đội phòng cháy chữa cháy  Công ty; chủ động phòng ngừa và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản do sự cố gây ra.

nt2,dtsctd_2020_h1
Họp triển khai công tác diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020

 
Tình huống giả định: Có một lượng dầu tràn bên ngoài do sự bất tuân thủ của nhân viên, tạo ra nguồn lửa thuốc lá gây cháy. Đánh giá khả năng phát triển gây cháy lan rộng khi xảy ra rò rỉ dầu tại bồn dầu, lan theo đường ống xả tràn, nhiệt độ môi trường cao, đám cháy có khả năng bao trùm toàn bộ khu vực theo hướng gió Tây Nam. Ngay lập tức, NT2 báo động toàn công ty, gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC và đơn vị lân cận hỗ trợ.
Năm 2020, buổi diễn tập có 
khoảng 50 người đến từ các đơn vị NT2, đội phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Trên Sông, Đồng Nai; Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công an Đồn Khu công nghiệp ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai tham gia diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu.Diễn tập phương án chữa cháy tại NT2

 
Theo tình huống giả định, đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình, cô lập khu vực dầu tràn bằng cách dùng cát để tạo bờ chắn xung quanh khu vực bị tràn dầu, ngăn dầu chảy lan rộng ra khu vực xung quanh; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ dầu. Dùng dụng cụ chuyên dụng để thực hiện thu dọn vật liệu hấp thu dầu tràn vào các thùng riêng có nắp đậy và chuyển về kho chứa chất thải nguy hại. 
Toàn bộ lực lượng thao tác nhanh, tập trung nhiệm vụ, giúp khống chế đám cháy. Triển khai đội hình xe chữa cháy phun nước trực tiếp vào đám cháy. Sau thời gian phun nước làm mát toàn bộ diện tích cháy, áp suất đám cháy suy yếu và các điều kiện kỹ thuật cho phép chỉ huy chữa cháy ra lệnh cho các xe chữa cháy và các súng phun chữa cháy cố định ngừng phun làm mát chuyển sang đội hình phun tia nước đặc dập tắt đám cháy. Các xe khác vẫn tiếp tục làm mát. Sau khi tất cả các đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và không có khả năng cháy lại, các lăng phun nước làm mát được lệnh ngừng phun, chỉ huy chữa cháy cho các đơn vị thu gon phương tiện, sau đó họp rút kinh nghiệm quá trình diễn tập.Sơ cứu tại buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu tại NT2

Công tác diễn tập phương án đúng với chiến thuật, kỹ thuật, nhanh chóng, phối hợp giữa các lực lượng nhịp nhàng đảm bảo với yêu cầu và được lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đánh giá cao. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. NT2 luôn đề cao công tác phòng cháy chữa cháy.
Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng, NT2 luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra, đảm bảo Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành an toàn, ổn định, đạt hiệu quả cao. Hằng năm, hoạt động an toàn, sức khỏe môi trường của NT2 luôn được đánh giá cao trong ngành Điện lực Dầu khí.Các tin khác