Công tác an toàn sức khỏe môi trường PVPOWER NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) xem công tác An toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) là công tác trọng tâm xuyên suốt trong quá trình vận hành an toàn nhà máy điện Nhơn Trạch 2 do đó Công ty đã chủ động thực hiện các công việc như sau;

1. Về công tác an toàn phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ

 • Công ty chủ động phối hợp với phòng cảnh sát huyện Nhơn Trạch huấn luyện định kỳ PCCN & CNCH cho CBCNV hàng năm và cấp giấy chứng nhận cho 315 CBCNV từ năm 2012,2013,2014.
 • Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và cấp giấy chứng nhận cho 427 CBCNV từ năm 2012,2013,2014.
 • Huấn luyện an toàn trong bảo quản và sử dụng hóa chất và cấp giấy chứng nhận 74 CBCNV từ năm 2012,2013,2014.
 • Huấn luyện an toàn vận hành xe cẩu và thiết bị nâng và cấp giấy chứng nhận cho 86 CBCNV từ năm 2012,2013,2014.
 • Phối hợp với cảnh sát PCCC huyện Nhơn Trạch tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có phối hợp nhiều lực lượng tháng 6/2015.
 • Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị phương tiện PCCC như hệ thống chữa cháy bằng nước tự động, hệ thống chữa cháy tự động CO2, hệ thống chữa cháy tự động bằng Foam, tổ chức kiểm tra định kỳ thứ 6 hàng tuần đảm bảo các phương tiện PCCC trong tình trạng sẵn sàng tin cậy, Công ty đã được cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy số 326/ĐK-PCCC P2 ngày 19/03/2012.
 • Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của Công ty đã được chấp thuận tại quyết định số 133/QĐ-ATMT ngày 06/10/2011 của Bộ Công thương.
2. Về công tác môi trường
 • Công ty luôn tuân thủ theo pháp luật các quy định về môi trường như:
 • Thực hiện đo đạc lấy mẫu quan trắc môi trường xung quanh định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật và ĐTM.
 • Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn môi trường số 207/TCMT-TĐ, ngày 01/03/2012.
 • Bộ tài nguyên Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 theo Quyết định số 132/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2008.
 • Công ty đã được tổ chức BSI cấp giấy chứng nhận ISO 14001 và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSA 18001 ngày 20/10/2014.
3. Công tác khác
 • Công ty tổ chức kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động hàng năm và cấp giấy chứng nhận cho từng thiết bị.
 • Khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp hàng năm cho CBCNV Công ty, trang bị tủ thuốc, túi thuốc y tế cho các xe đưa đón CBCNV.
4. Kết quả đạt được
Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty đặc biệt là đồng chí  Giám đốc Công ty nên công tác ATSKMT từ khi Nhà máy đi vào vận hành năm 2011 đến nay Công ty không xảy ra vụ tai nạn lao động nào cũng như không có sự cố cháy nổ nào. Do vậy Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã vận hành an toàn liên tục và đã phát điện lên lưới điện quốc gia đến nay hơn 18 tỷ kwh điện góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

5. Một số hình ảnh hoạt động.


Huấn luyện công tác PCCC tại PVPower NT2
Huấn luyện công tác PCCC tại PVPower NT2

Thực tập chữa cháy tại khu vực bồn dầu NMĐ Nhơn Trạch 2
Thực tập chữa cháy tại khu vực bồn dầu NMĐ Nhơn Trạch 2
 
Thực tập chữa cháy tại khu vực bồn dầu NMĐ Nhơn Trạch 2
Thực tập chữa cháy tại khu vực bồn dầu NMĐ Nhơn Trạch 2


Các bên họp rút kinh nghiệm sau khi diễn tập phương án PCCC

Các tin khác