Ông NGUYỄN HỮU MINH - Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán SXKD&DV)
Sở hữu cổ phần: 52.844 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều lệ.
 • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 52.844 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
 • 5/2017 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 7/2010 - 4/2017: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 4/2009 - 6/2010: Kế toán trưởng - Công ty Tư vấn Quản lý dự án Điện lực Dầu khí 2;
 • 01/2008 - 4/2009: Phó Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Tư vấn Quản lý dự án Điện lực Dầu khí 2;
 • 12/2007 - 01/2008: Phó Phòng Tài chính Kế toán Ban Quản lý dự án Điện Nhơn Trạch;
 • 10/2007 - 11/2007: Nhân viên Kế toán Ban Quản lý dự án Điện Nhơn Trạch;
 • 5/2001 - 10/2007: Phó Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Xây dựng & Sản xuất vật liệu xây dựng - CC1;
 • 01/2001 - 04/2001: Nhân viên kế toán Công ty Xây dựng & Sản xuất vật liệu xây dựng - CC1;
 • 10/1999 - 01/2001: Phụ trách kế toán Xí nghiệp Xây dựng kỹ thuật hạ tầng - Công ty Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng;
 • 02/1998 - 10/1999: Kế toán Ban Điều hành dự án Kiến thiết cơ bản mỏ Nhà máy xi măng Nghi Sơn;
 • 6/1994 - 9/1997: Kiểm soát viên thuế Cục thuế tỉnh Thanh Hóa;
 • 9/1993 - 5/1994: Nhân viên kế toán Công ty Chế biến Nông sản Xuất khẩu Thanh Hóa.

(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021

Các tin khác