Bà PHAN LAN ANH - Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn
  • Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
6/2022 – đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
7/2015 – đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
01/2014 – 7/2015: Phụ trách Phòng KHDN3 – Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội;
6/2013 – 12/2013: Trưởng bộ phận QHKHDN – Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội;
8/2009 – 12/2013: Chuyên viên QHKH – Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội;
5/2008 - 8/2009: Chuyên viên Quản lý tín dụng – Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội;

    (*) cập nhật đến ngày 15/06/2022

 

Các tin khác