• LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU NT2 TẠI HOSE
    Xem thêm
  • LỄ KHÁNH THÀNH
    Xem thêm
  • PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRAO HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
    Xem thêm