Quỹ Đầu tư Halley Asian gặp gỡ và cập nhật tình hình SXKD tại NT2

Ngày 19/03/2018, Quỹ Samarang Capital đã đến Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) để cùng trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2

Đón tiếp Quỹ Samarang Capital, gồm có ông Ngô Đức Nhân – Phó Giám đốc phụ trách Công ty cùng đại diện các phòng/ban chuyên môn NT2. Quỹ Samarang Capital được thành lập năm 2012 tại London, Anh Quốc. Quỹ hoạt động như một nhà tư vấn đầu tư cho công ty quản lý Quỹ Đầu tư Halley Asian (Luxembourg). Quỹ Samarang Capital mong muốn NT2 chia sẻ các thông tin cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cơ hội phát triển NT2 trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường điện bán buôn (WCM) thí điểm sắp bắt đầu.

nt2.ngoducnhan,Samarang Capital 

Ông Ngô Đức Nhân – Phó Giám đốc phụ trách Công ty trao đổi cùng nhà đầu tư

Theo lộ trình, NT2 sẽ trả hết nợ vay quốc tế vào năm 2021 và hết khấu hao vào năm 2024. Vì thế, lợi nhuận NT2 sẽ tăng cao, việc tăng tỷ lệ chia cổ tức và xem xét đầu tư mở rộng sẽ trình cổ đông thông qua theo quy định.

Ngoài ra, NT2 trong tư thế sẵn sàng, liên tục cập nhật các cơ sở pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan như Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Điều độ miền Nam (A2), Công ty Mua bán điện (EPTC), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)…để có thể bắt đầu sớm nhất khi thị trường điện bán buôn vận hành chính thức sau năm 2019.

Các tin khác