PVPower Nhơn Trạch 2 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 18/04/2014, tại trụ sở công ty ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower Nhơn Trạch 2) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Đến dự có lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - đại diện cho cổ đông Dầu khí chi phối; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát PVPower Nhơn Trạch 2 cùng đông đảo Quý cổ đông của công ty.


Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã trình Đại hội đồng cổ đông: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014; báo cáo tài chính của công ty năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.


Ông Lê Tự Hiểu – CTHĐQT phát biểu tại Đại hội

PVPower Nhơn Trạch 2 kết thúc năm 2013 bằng những con số khả quan nhờ chiến lược chào giá rõ ràng, nhất quán, ưu tiên duy trì vận hành ổn định các tổ máy và tối ưu hóa bản chào. Cụ thể, PV Power Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013, về đích trước 40 ngày đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt sản lượng điện thương phẩm 4,67 tỷ kWh, bằng 112% kế hoạch năm, doanh thu hơn 5.900 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 170 tỷ đồng.


Ông Hoàng Xuân Quốc – Giám đốc phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, PVPower Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu tiếp tục sản xuất ổn định, vận hành hiệu quả, an toàn, hoàn thành tốt đợt trung tu nhà máy trong quý II, đồng thời tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả tham gia thị trường điện thông qua chỉ đạo công tác chào giá điện nhằm đưa ra các phương án chào giá tối ưu cho từng ngày, vừa đảm bảo sản lượng theo kế hoạch, vừa làm tăng doanh thu bán điện.


Các cổ đông công ty chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Trong lộ trình tiến tới một thị trường phát điện cạnh tranh minh bạch và bình đẳng, theo chủ trương của Nhà nước, PVPower Nhơn Trạch 2 đang hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt ký kết giá điện chính thức cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, thay cho giá điện tạm tính hiện nay. Bên cạnh đó, PVPower Nhơn Trạch 2 cũng mong muốn phương án hòa chung giá khí trong khu vưc miền Đông Nam Bộ sớm được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, để cho các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, trong đó có Nhơn Trạch 2, được hưởng cùng một mặt bằng giá khí trên thị trường.

Các tin khác