NT2 triển khai các biện pháp ứng phó dịch, bệnh Covid-19

Trước tình hình cả nước bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã quyết liệt triển khai các biện pháp một cách đồng bộ để đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định nhà máy trong đợt cao điểm chống dịch như sau:
1. Quản lý tập trung toàn bộ lao động trực tiếp phục vụ sản xuất của nhà máy thành 2 khu riêng biệt để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cụ thể:
Khu vực 1: Quản lý tập trung tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
  • 02 ca vận hành nhà máy (22 người) được bố trí sinh hoạt tại nhà xe Công ty;
  • 23 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của các đơn vị liên quan.
Khu vực 2: Quản lý tập trung tại Nhà công vụ Công ty.
  • 03 ca vận hành nhà máy, các kỹ sư của Phân xưởng vận hành, phòng Kỹ thuật Sản xuất;
  • 08 CBCNV của PVPS;
  • 15 CBCNV của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ;
  • Toàn bộ lực lượng trực tiếp phục vụ sản xuất trên được quản lý tập trung cùng với toàn thể cư dân sinh sống tại nhà Công vụ.
2. Thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức, đôn đốc và kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19 và Ban Lãnh đạo cùng toàn thể các Phòng chức năng liên quan cũng đã thực hiện quản lý tập trung tại khu nhà hành chính Công ty để đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục.

 


 Khu vực vận hành NMĐ Nhơn Trạch 2 chủ động cách ly, đảm bảo an toàn sản xuất
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của Công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19, NT2 luôn ở tư thế sẵn sàng, khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Toàn bộ khu vực văn phòng, nhà ăn, khu nhà ở của NT2 được khử trùng, vệ sinh sạch sẽ. Ngoài việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, NT2 còn hỗ trợ trang bị khẩu trang y tế, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho CBCNV.
Đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe hàng ngày tại NT2
NT2 tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

 

 

Các tin khác