NT2: Tổng kết công tác SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 28/12/2018, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019.
Năm 2018, thời tiết bất lợi cho các nhà máy nhiệt điện, miền Nam có mưa liên tục, phụ tải, giá thị trường thấp. Vì vậy, NT2 phải cân đối hợp lý hóa phương án vận hành nguồn để tối ưu lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và nhà đầu tư.

nt2,tongket,banlanhdao

Đoàn chủ tịch Điều hành Hội nghị

NT2 tăng cường kiểm soát thiết bị, đảm bảo tổ máy tin cậy, sẵn sàng vận hành liên tục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để chào giá hiệu quả, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Tổng sản lượng điện lũy kế từ khi vận hành thương mại đến hết ngày 31/12/2019 đạt 35,66 tỷ kWh. Tính riêng năm 2018, sản lượng điện phát lên lưới là 4,75 tỷ kWh, đạt 103,3%, tổng doanh thu đạt 7.730 tỷ đồng, đạt 111%, lợi nhuận trước thuế đạt 790 tỷ đồng, đạt 100,13%, nộp ngân sách nhà nước 271 tỷ đồng, đạt 104%. Đặc biệt, NT2 đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm được 73,98 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội 7,76 tỷ đồng.

nt2,tongket,sep

Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019

Mặc dù, tình hình chung khó khăn nhưng NT2 vẫn có nhiều lợi thế khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với độ tin cậy và hiệu suất cao; bộ máy điều hành, cơ chế hoạt động linh hoạt, hiệu quả; công tác quản lý sản xuất, thị trường điện chuyên nghiệp. Theo đánh giá, năm 2019 nhu cầu phụ tải thị trường điện tăng khoảng 10%, khu vực miền Nam vẫn thiếu hụt công suất do dự án các nhà máy mới chưa đưa vào hoạt động; vì thế nhu cầu huy động điện từ các nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cũng như các nhà máy khu vực miền Nam sẽ tăng cao có lợi cho công tác phát triển thị trường điện của NT2.
Cũng tại hội nghị, đoàn chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc và kiến nghị của người lao động. Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 và bà Nguyễn Thị Hà – chủ tịch Công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể năm 2019 với nhiều chế độ có lợi ưu tiên quan tâm chăm sóc đời sống cho người lao động NT2.

Các tin khác