NT2: Tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị trước thềm Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I/2022. Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và biểu dương công ty đã vượt qua các khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021 để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, dự kiến chỉ tiêu chia cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ là 16,5%, vượt 1,5% so với kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đây được xem là điểm sáng của NT2 trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 xảy ra nghiêm trọng và huy động của hệ thống điện Quốc gia suy giảm đáng kể trong năm 2021. 

nt2,hdwt,h1 
Họp Hội đồng quản trị NT2

Trước những tác động khó khăn khách quan về dịch bệnh và dự kiến kinh tế chưa phục hồi vẫn kéo dài trong năm 2022; phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, NT2 phấn đấu vượt qua các thử thách, vận hành nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, hiệu quả. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ với tỉ lệ chia cổ tức năm 2022 là 15% và phấn đấu thực hiện ở mức tốt hơn nếu tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi.  


Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2022, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBCNV NT2 đã khắc phục các khó khăn chung, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, có phương án chào giá thị trường phù hợp góp phần hoàn thành vượt 397% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Quý I/2022.  Đây được xem là tiền đề để công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.
Trong thời gian tới, NT2 tiếp tục đảm bảo độ tin cậy các tổ máy, kiểm soát tốt định mức kỹ thuật thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh khi giá thị trường tăng cao, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông/nhà đầu tư, khẳng định cam kết chi trả cổ tức đều đặn của NT2 trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động trong thời gian qua.

 

Các tin khác