NT2: Tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 03/12/2020, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021.

nt2,hntk,h1

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT NT2 phát biểu

Năm 2020 là năm đầy biến động, khó khăn khi dịch Covid 19 bùng phát và tình hình thời tiết cực đoan bão lụt kéo dài ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội; bên cạnh đó, nhu cầu phụ tải thấp, nguồn cung cấp khí cũng bị sụt giảm tác động trực tiếp và ảnh hưởng bất lợi đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, tình trạng kỹ thuật của các tổ máy luôn tin cậy và khả dụng cao, NT2 có đội ngũ vận hành có kinh nghiệm, đưa ra chiến lược chào giá tốt nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.

Tham luận của Phòng Thương mại – Thị trường điện

Trong năm 2020, NT2 đã tiến hành trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến 32 giờ trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công suất tăng lên 07 MW so với trước trung tu. Tổng công suất cao nhất của nhà máy lên tới 748,51 MW và hạ công suất tối thiểu mỗi tổ máy xuống còn 118 MW. Qua 09 năm vận hành, tổng sản lượng điện lũy kế phát lên lưới điện quốc gia hơn 44 tỷ kWh. Tuy sản lượng điện năm 2020 chỉ ước đạt 04 tỷ kWh, đạt 89% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận trước thuế ước đạt 621,43 tỷ đồng, đạt 95,22% kế hoạch năm. Năm 2020 NT2 thực hành tiết kiệm, ước giảm chi phí được 86,31 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội 686 triệu đồng.

nt2,hntk,h3

Công tác khen thưởng năm 2020

 Trong năm 2021, NT2 tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy,  tích cực làm việc với các bên liên quan để phân bổ sản lượng điện cao nhất, tối ưu hóa thời gian phát điện. Đồng thời, NT2 triển khai nghiên cứu tìm kiếm thêm nguồn nhiên liệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất các tổ máy, đem lại lợi ích cho Công ty, cổ đông và đóng góp đầy đủ cho ngân sách nhà nước.

 

Các tin khác