NT2: Tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động 2020

Ngày 03/12/2019, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2019.

nt2,tongket,giamdoc

Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019.

Năm 2019, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV đoàn kết, vượt qua các khó khăn, bất lợi để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Thêm nữa, Công ty tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí với giá trị ước thực hiện hơn 90 tỷ đồng.

nt2,tongket,khenthuong

CBCNV NT2 được khen thưởng năm 2019.

Trong năm 2019, NT2 đã tiến hành tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ 02 ngày, công suất tăng lên 2-3 MW/ tổ máy. Qua 08 năm vận hành, tổng sản lượng điện lũy kế phát lên lưới điện quốc gia hơn 40 tỷ kWh. Tính riêng sản lượng điện năm 2019 ước đạt 5,03 tỷ kWh, đạt 108% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, đạt 108%, lợi nhuận trước thuế ước đạt 783 tỷ đồng vượt kế hoạch năm. Đồng thời, năm 2019 NT2 cũng nộp ngân sách nhà nước khoảng 328 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm.

Dự báo năm 2020 nhu cầu phụ tải tăng cao, tình hình thiếu điện sẽ là cơ hội cho NT2 nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với lợi thế nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiện đại, độ tin cậy  và khả dụng cao, vận hành linh hoạt, chuyên nghiệp giúp NT2 nâng cao hiệu quả tối ưu trong sản xuất kinh doanh. Song song đó, NT2 luôn cập nhật các quy định, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong thời gian tới.

Các tin khác