NT2: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD và Hội nghị Người lao động 2015

Ngày 06/01/2015, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và Hội nghị Người lao động năm 2015.

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Hoàng Xuân Quốc đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn biến khá phức tạp, giá dầu giảm sâu…ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, nhưng NT2 bằng nỗ lực và quyết tâm cao đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra với kết quả vượt trội. Sản lượng điện thực hiện năm 2015 của NT2 đạt kỷ lục 5,499 tỷ KWh (128% kế hoạch 2015), tổng sản lượng điện lũy kế của NT2 kể từ khi phát điện thương mại (16/10/2011) đến hết năm 2015 đạt 21,35 tỷ KWh. Tổng doanh thu đạt 6.763,37 tỷ đồng (113,67% kế hoạch 2015). Qua đó khẳng định độ tin cậy, hiệu suất cao của các tổ máy NT2, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện, vận hành hiệu quả trong thị trường điện cạnh tranh.

Năm 2015, NT2 luôn đảm bảo vận hành an toàn, sản lượng điện được huy động cao. NT2 thường xuyên cập nhật tình hình hệ thống điện, thực hiện chiến lược chào giá hợp lý; thực hiện tốt chế độ kế toán, nghĩa vụ thuế kịp thời, đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất và trả nợ vay quốc tế.

Năm 2016, NT2 sẽ tập trung điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, nắm bắt kịp thời các quy định liên quan đến thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh để chủ động tham gia thị trường theo từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, NT2 chú trọng công tác đầu tư phát triển, tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 mở rộng để đưa dự án vào quy hoạch điện VII; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi, kinh doanh CO2 lỏng từ khí thải Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Bên cạnh đó, NT2 chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, đào tạo chuyên sâu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội nghị Người lao động, GD Hoàng Xuân Quốc, NT2

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Ghi nhận thành tích trong năm qua, công đoàn NT2 được nhận cờ thi đua và  và 10 cá nhân của NT2 nhận được bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 03 tập thể và 12 cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

 GD Hoàng Xuân Quốc, ký kết, thỏa ước lao động

Ông Hoàng Xuân Quốc- Tổng Giám đốc và Ông Phạm Hữu Bắc – Chủ tịch Công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Cũng tại hội nghị, ông Hoàng Xuân Quốc – Tổng Giám đốc NT2 và ông Phạm Hữu Bắc – chủ tịch Công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

Các tin khác