NT2: Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017 và tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại công ty

Ngày 24/3/2017, NT2 đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty. Tham gia phối hợp trong công tác diễn tập có các đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đồn Công an khu Công nghiệp Ông Kèo, các đơn vị Điện lực Dầu khí, Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ. Đây là hoạt động thường kỳ của NT2 nhằm năng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội PCCC&CNCH, chủ động phòng ngừa và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp, kịp thời xử lý các tình huống hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

nt2, pccc

Các lực lượng đang khống chế đám cháy (giả định) tại khu vực bồn dầu

Với sự trang bị chu đáo và đầy đủ về cơ sở vật chất cùng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của các lực lượng tham gia phối hợp chữa cháy, các đám cháy giả định tại NT2 đã hoàn toàn bị khống chế, 1 nạn nhân bị thương nhẹ được sơ cứu kịp thời. Ban chỉ huy chữa cháy cho kiểm tra toàn bộ hiện trường xác nhận đám cháy đã được dập tắt. Cuộc diễn tập được thực hiện theo đúng kế hoạch, không xảy ra bất cứ sự cố nào.

nt2, atvsld

Tổ y tế NT2 nhanh chóng đưa người bị nạn ra về nơi sơ cấp cứu

nt2. pccc

Các đơn vị họp tổng kết công tác diễn tập PCCC&CNCH

Sau diễn tập, NT2 cùng các đơn vị liên quan có buổi họp rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Theo nhận định chuyên môn, cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và sơ tán nhiều lực lượng tại khu vực bồn dầu DO của NT2  được coi là một trong những hình mẫu về diễn tập PCCC cho những đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

nt2, atvsld

Cán bộ An toàn vệ sinh viên NT2 tích cực tham gia khóa tập huấn An toàn vệ sinh lao động

Nằm trong chuỗi sự kiện về công tác đảm bảo An toàn – Sức khỏe – Môi trường, ngày 29/03/2017, NT2 tổ chức buổi tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ An toàn vệ sinh viên của NT2 với ý nghĩa phát huy tính tích cực của phong trào quần chúng làm bảo hộ lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở và Lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động và phong trào “ Xanh –Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Các tin khác