NT2: Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019

Ngày 15/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được vinh danh Top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2019.

nt2,ddth2019,gd

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 nhận giải.

Chương trình Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức nhằm chọn ra các doanh nghiệp xuất sắc, thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực; qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tạo uy tín đối với đối tác và nhà đầu tư.

NT2 thành lập năm 2007, vốn điều lệ hiện nay gần 2.879 tỷ đồng. Ban tổ chức đánh giá năng lực tài chính của NT2 qua các năm liên tiếp ổn định, hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, NT2 là một trong những đơn vị tích cực trong công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Các báo cáo tài chính của NT2 minh bạch, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

nt2,ddth,top10

NT2 – Top 10 Thương hiệu dẫn đầu năm 2019.

Năm 2019, NT2 đã sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh điện trước 23 ngày, hứa hẹn nhiều dấu hiệu khả quan hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các tin khác