NT2: TGĐ Hoàng Xuân Quốc nhận bằng khen về thành tích đóng góp cho Hội đồng Khoa học Công nghệ

Ngày 16/01/2017, TS. Hoàng Xuân Quốc - Tổng Giám đốc NT2 đã vinh dự nhận Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trao tặng vì  những thành tích đóng góp của ông đối với Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn.

nt2, hoang xuan quoc, khoa hoc cong nghe, giai thuong 

TS. Hoàng Xuân Quốc - TGĐ NT2 (đầu tiên bên phải) nhận bằng khen

Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quy tập những cán bộ khoa học và quản lý có trình độ cao, có uy tín khoa học nổi bật từ các đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 03 năm (2014 - 2016), TS. Hoàng Xuân Quốc là một trong những thành viên tích cực cùng Hội đồng đã tư vấn cho Tập đoàn PVN các vấn đề phát triển khoa học và công nghệ cũng như các căn cứ kinh tế kỹ thuật nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, hoạch định và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ, quản lý kinh tế cũng như kiến nghị ứng dụng các kết quả mới vào sản xuất kinh doanh.

Các tin khác