NT2: Người lao động NT2 được tiêm mũi 2 vắc xin phòng dịch Covid-19

Cùng cả nước quyết liệt triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, tạo miễn dịch cộng đồng, 100% người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin Astrazeneca vào ngày 10/08/2021. Với tinh thần khẩn trương, NT2 đã làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin phòng dịch Covid-19 cho 88/177 người lao động NT2 (đạt 50%) vào ngày 13/08/2021.

nt2,tvxl2,h1
 Người lao động NT2 được tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19

Qua 03 ngày tiêm, CBCNV được tiêm vắc xin mũi 2 sức khỏe bình thường, ổn định, không có phản ứng nào đáng kể. Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng càng lan rộng và có chiều hướng phức tạp, NT2 vừa tập trung sản xuất điện, đồng thời lập các phương án phòng tránh dịch, đảm bảo đời sống cho CBCNV yên tâm công tác. NT2 vẫn tiếp tục phương án chủ động tự cách ly, thực hiện phương án “03 tại chỗ”: Sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ để đảm bảo sức khỏe toàn bộ CBCNV và hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

nt2,tvxla2,h2
Người lao động NT2 được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm vắc xin

 Cho đến nay, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vẫn vận hành ổn định, an toàn, độ khả dụng cao. Ban Lãnh đạo công ty tiếp tục làm việc với Sở Y tế Tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai để kịp thời tiêm đủ mũi 2 phòng dịch Covid -19 cho cán bộ công nhân viên NT2 còn lại theo tiến độ tiêm chủng trong thời gian tới.


Các tin khác