NT2 làm việc với Quỹ Samarang UCITS (Anh Quốc)

Ngày 07/11/2019, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã làm việc với Quỹ đầu tư Samarang UCITS – Samarang Asian Properity tại NT2.

Quỹ Samarang được thành lập năm 2012 tại London, Anh Quốc. Quỹ hoạt động như một nhà tư vấn đầu tư cho công ty quản lý Quỹ Halley Asian Prosperity Fund, được ngân hàng Châu Âu Andbank quản lý và điều hành. Samarang là cổ đông gắn bó, đồng hành cùng NT2 trong nhiều năm qua. Hiện tại, Samarang nắm giữ gần 14 triệu cổ phiếu NT2, chiếm 4,8%.

nt2,samarang

NT2 làm việc cùng Quỹ đầu tư Samarang UCITS

Đón tiếp Quỹ Samarang, đại diện NT2 thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 10 tháng đầu năm 2019 và dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh Quý IV/2019. Đại diện Quỹ ghi nhận sự chia sẻ thông tin của NT2 cũng như hoạt động công bố thông tin của NT2 đáp ứng nhu cầu của cổ đông.

Kể từ khi phát điện thương mại đến nay, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã phát lên lưới điện quốc gia 39,9 tỷ kWh. Tính riêng năm 2019, sản lượng điện đến hết tháng 10/2019 đạt 4,15 tỷ kWh. Bước sang Quý IV/2019 khả quan với nhu cầu phụ tải điện tăng cao vào dịp cuối năm, giúp NT2 sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 được phê duyệt. Dự kiến sản lượng điện năm 2019 của NT2 là 05 tỷ kWh; vượt kế hoạch 108%. Trong tháng 11/2019, NT2 sẽ cán mốc sản lượng 40 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia.

Các tin khác