NT2: Huấn luyện an toàn chuẩn bị tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2

Ngày 18/07/2016, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức huấn luyện an toàn cho CBCNV và nhà thầu tham gia công tác tiểu tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2016.

nt2 huan luyen an toan 

CBCNV và nhà thầu tham gia huấn luyện an toàn

Lớp học huấn luyện khoảng 100 người gồm CBCNV Công ty tham gia công tác tiểu tu, Siemens và các nhà thầu sửa chữa, bảo dưỡng. Nội dung huấn luyện quy định nghiêm ngặt nội quy ra vào cổng, quy định phòng cháy chữa cháy, làm việc trên cao, quy định sử dụng điện, an toàn vệ sinh lao động và các tình huống khẩn cấp.

nt2 kiem tra kien thuc an toan 

Nhà thầu chăm chú học hướng dẫn an toàn

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, NT2 luôn đề cao công tác an toàn sức khỏe môi trường trong quá trình vận hành, sản xuất kinh doanh. Trước thời gian tiểu tu nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, công tác huấn luyện an toàn đặc biệt được chú trọng. Lớp huấn luyện an toàn giúp phòng ngừa rủi ro, nâng cao kiến thức công tác an toàn sức khỏe môi trường cho CBCNV và các bên tham gia công tác tiểu tu nhà máy. Đây là công tác quan trọng, tạo tiền đề cho công tác tiểu tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, tiết kiệm. NT2 phấn đấu hoàn thành tiểu tu rút ngắn tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Các tin khác