NT2: Hơn 80% người lao động NT2 được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tiếp theo đợt tiêm vắc xin đợt 1 cho 91/177 người, ngày 04/08/2021, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) tiếp tục tiêm phòng Covid-19 thêm cho 51 người lao động công ty. Như vậy, hơn 80% người lao động NT2 đã đươc tiêm phòng Covid-19 để đảm bảo sức khỏe, yên tâm sản xuất.

nt2.tvx,h1
Người lao động NT2 được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin Covid-19

Đây là nỗ lực của Ban Lãnh đạo NT2 liên tục làm việc với Sở Y tế Tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai trong tình trạng nguồn phân bổ vắc xin Covid-19 để tiêm chủng cho cán bộ công nhân viên công ty đang còn hạn chế. Do đặc thù sản xuất kinh doanh điện năng nên việc phòng ngừa dịch bệnh rất quan trọng nhằm vận hành nhà máy ổn định, làm tốt trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

nt2,tvx,h2 
Người lao động NT2 được tiêm vắc xin Covid-19

Hiện nay, NT2 vẫn duy trì chế độ làm việc tập trung tại nhà máy để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lan rộng TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, NT2 đã có các phương án, kế hoạch để vừa chống dịch, vừa hoạt động kinh doanh hiệu quả, không làm gián đoạn sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm có đủ vắc xin phòng dịch Covid-19 tiêm chủng cho số người lao động còn lại trong thời gian sớm nhất. Tập thể người lao động NT2 tuân thủ công tác phòng chống dịch, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19.


Các tin khác