NT2 hoàn thành kế hoạch sản xuất điện trước 23 ngày

Lúc 22h30’ ngày 08/12/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2019 đạt 4,65 tỷ kWh, về đích trước kế hoạch 23 ngày; nâng tổng sản lượng điện lũy kế sau 08 năm vận hành thương mại lên đến 40,3 tỷ kWh.

Năm 2019, vượt qua các khó khăn thử thách, NT2 hoàn thành kế hoạch sản lượng điện trước thời hạn 23 ngày là một nỗ lực lớn của tập thể CBCNV Công ty. Trong tháng cuối năm, NT2 tiếp tục cố gắng vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

nt2,htsl,nhamay

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Năm 2019, sản lượng điện ước đạt 4,92 tỷ kWh, đạt 106% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 783 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Đồng thời, năm 2019 NT2 cũng nộp ngân sách nhà nước khoảng 328 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm. Những con số ấn tượng phản ánh một năm NT2 hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh.  Đó là kết quả của việc quản lý vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, ổn định, kiểm soát chặt chẽ chi phí và các rủi ro. Với sản lượng điện cao, NT2 không chỉ mang lại lợi ích cho Công ty/cổ đông mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong mùa cao điểm, đáp ứng nhu cầu điện gia tăng cho nền kinh tế của đất nước.

Các tin khác