NT2: Hoàn thành công tác tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 an toàn, chất lượng

Vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, vào lúc 19 giờ ngày 08/11/2021, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ 24 giờ an toàn, đảm bảo chất lượng và kịp thời đưa các tổ máy vận hành theo kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

nt2,htt,h1 
Công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021

Công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 định kỳ hằng năm do các chuyên gia Siemens, nhà thầu PVPS cùng phối hợp thực hiện. Do ảnh hưởng dịch covid 19 nên công tác tiểu tu năm nay được lùi lịch thực hiện sữa chữa từ 11/09/2021 – 24/09/2021 sang từ ngày 01/11/2021 đến ngày 08/11/2021 để các chuyên gia tham gia đầy đủ và đảm bảo thực hiện tốt các hạng mục công việc kỹ thuật tiểu tu theo yêu cầu. Ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng LTMA (hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng dài hạn), NT2 còn tiến hành vệ sinh các vòi đốt nhiên liệu, bảo đảm trong quá trình cháy nhiệt đồng đều tại các vòi đốt ngăn ngừa sự cố bất thường xảy ra. Các bên tham gia tích cực, khẩn trường và tuân thủ nghiêm ngặt công tác an toàn sửa chữa, an toàn phòng chống dịch Covid-19. Sau khi thực hiện xong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, NT2 tiến hành kiểm tra các thông số vận hành, đánh giá tình trạng thiết bị đều trong tình trạng hoạt động tốt, sẵn sàng vận hành nhà máy phát điện lên lưới điện Quốc gia. 

nt2,htt,h2

Nhà thầu PVPS phối hợp công tác tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau tiểu tu tăng công suất khoảng 10 MW so với trước tiểu tu, giúp nhà máy hoạt động ổn định, độ khả dụng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Những ngày cuối năm thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc hoàn thành sớm công tác tiểu tu, đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành kịp thời được đánh giá cao. Đó là nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, CBCNV NT2 góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021, đảm bảo lợi ích công ty và cổ đông.

Các tin khác