NT2: Hoàn thành công tác tiểu tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Ngày 28/7/2015, Công ty đã hoàn thành  công tác tiểu tu và đưa các tổ máy GT11, GT12 vào vận hành theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

Công tác tiểu tu định kỳ các tổ máy sau 8.000 giờ vận hành tương đương (EOH) được NT2 tiến hành từ ngày 15/7/2015, nhằm đảm bảo độ khả dụng, độ tin cậy và vận hành nhà máy được an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.

Khẩn trương vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị máy móc trong công tác tiểu tu

Với kinh nghiệm triển khai các đợt sửa chữa định kỳ trước đây, NT2 đã triển khai công tác kế hoạch, vật tư, nhân sự, điều phối các nhà thầu, chuyên gia,… từ trước, nhờ đó đã thực hiện toàn bộ các hạng mục công việc liên quan, từ bảo trì bảo dưỡng, tháo, lắp, thay thế vật tư thiết bị, căn chỉnh, hiệu chỉnh và đưa các tổ máy vào vận hành trở lại đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

 

Kỹ sư NT2 đang tiến hành kiểm tra các chi tiết máy thực hiện việc bảo dưỡng thiết bị

Sau khi thực hiện xong công tác bảo dưỡng sửa chữa, bộ phận chuyên môn kỹ thuật sửa chữa chuyển qua công tác kiểm tra các thông số vận hành, đánh giá tình trạng thiết bị sau khi sửa chữa; các thiết bị đều trong tình trạng tốt. Các bộ phận Tuabin khí, độ rung tổ máy, hệ thống điều tốc, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ … tất cả đều đảm bảo kỹ thuật và sẵn sàng vận hành, công suất phát của các tổ máy GT11, GT12 tăng thêm so với thời điểm trước khi bảo dưỡng, sửa chữa trung bình từ khoảng 4 - 6 MWh/tổ máy.

Lắp ráp thiết bị đường ống dẫn sau khi bảo dưỡng sửa chữa

Các tin khác