NT2: HĐQT bổ nhiệm Ông Ngô Đức Nhân làm Giám đốc Công ty

Ngày 02/4/2018, Hội đồng quản trị NT2 đã có quyết định số 06/QĐ-CPNT2 bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Ông Ngô Đức Nhân – Phó Giám đốc Công ty được HĐQT bổ nhiệm Giám đốc sau khoảng thời gian giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty (ông Hoàng Xuân Quốc – Nguyên Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2018).

nt2, giamdoc,ngoducnhan 

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

Trong thời gian ông Ngô Đức Nhân đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định, doanh thu, lợi nhuận khả quan. Việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành là bước kiện toàn bộ máy Lãnh đạo của công ty, tiếp tục củng cố niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng NT2 trong thời gian tới. Ông Ngô Đức Nhân là người có kinh nghiệm, công tác lâu năm trong ngành Dầu khí, có bề dày công tác trong lĩnh vực hoạt động của công ty và là một trong số ít cán bộ quản lý của NT2 từ ngày đầu thành lập.

Quyết định số: 06/QĐ-CPNT2

Các tin khác