NT2: Được vinh danh giải vàng Chất lượng Đồng Nai 2016

Sáng ngày 18/01/2017, Lễ vinh danh giải thưởng Chất lượng Đồng Nai năm 2017 do Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức. NT2 vinh dự là Công ty phát điện duy nhất 02 năm liên tiếp được vinh danh giải vàng chất lượng do có nhiều sáng tạo về khoa học, kỹ thuật áp dụng thực tiễn vào hoạt động sản xuất.

nt2, ngo duc nhan, giai thuong, chat luong, dong nai 

Ông Ngô Đức Nhân – Phó Giám đốc NT2 lên nhận giải vàng Chất lượng Đồng Nai năm 2016.

Giải thưởng chất lượng Đồng Nai được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động SXKD, năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Năm 2016, NT2 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển về mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Giải vàng chất lượng, không chỉ ghi nhận những thành quả của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đã nỗ lực để đạt được, mà còn khẳng định vị thế quan trọng của NT2 hiện đang là một trong những thành viên chủ chốt trong hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước.

Năm 2016, NT2 đóng góp cho Ngân sách Nhà nước gần 369 tỷ đồng.

Các tin khác