NT2: Đoàn Thanh niên NT2 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 10/03/2022, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

 nt2,dtn,h1
Đại hội Đoàn Thanh niên NT2 khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027

Tham dự Đại hội có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và các Đoàn viên thanh niên NT2. Trong nhiệm kỳ qua, Công tác Đoàn và phong trào Đoàn thanh niên NT2 đã có bước phát triển toàn diện. Các phong trào, các cuộc vận động Đoàn đều bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên NT2 đã đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể như đảm nhận vệ sinh đường ống dẫn khí Gas, phát quang phòng cháy chữa cháy khu vực xung quanh nhà máy, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm, hoàn thành các kỳ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ nhà máy. Đồng thời, với tinh thần của tuổi trẻ “đâu cần Thanh niên có”, Đoàn Thanh niên công ty đã thực hiện nhiều chương trình xung kích, tình nguyện vì cộng đồng như xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo tại địa phương, hiến máu tình nguyện và kêu gọi ủng hộ trẻ em có người thân mất bởi đại dịch Covid-19. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn: Tham gia thi độc lập cương vị vận hành, tham gia hội thi An toàn vệ sinh lao động do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức, tham gia hội thi Tay nghề Dầu khí, hưởng ứng cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng và tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi.


 nt2,dtn,h2
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NT2 khóa IV và khóa V chụp hình lưu niệm

Phát huy các phong trào xung kích đã làm tốt trong các năm qua, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NT2 khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục bám sát các chương trình hoạt động của công ty và tổ chức Đoàn cấp trên triển khai trong nhiệm kỳ mới. Xác định là một tổ chức quan trọng trong công ty, Đoàn Thanh niên NT2 phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát động nhiều hơn nữa công tác an sinh xã hội, xây dựng phong trào văn hóa, thể thao lành mạnh, tạo nên một tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết, cùng toàn thể CBCNV NT2 xây dựng công ty ngày càng phát triển, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.


Các tin khác