NT2: Dấu ấn 35 tỷ kWh điện phát lên lưới điện quốc gia

Vào lúc 14 giờ 54 phút ngày 18/11/2018, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 35 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia chỉ sau 07 năm vận hành thương mại (tính lũy kế từ 16/10/2011).

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

35 tỷ kWh là dấu ấn quan trọng của NT2 trên thị trường điện, góp phần ổn định an ninh năng lượng đất nước. Theo thiết kế với công suất 750MW, để đạt được 35 tỷ kWh cần mất khoảng 8-9 năm vận hành thương mại. Tuy nhiên, sau 07 năm hoạt động, NT2 đã đạt được 35 tỷ kWh điện thương phẩm; doanh thu trên 5.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 204 tỷ đồng.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công nghệ tiên tiến, tự động hóa, hiệu suất trên 57%. NT2 vận hành linh hoạt với hệ số phụ tải trung bình trên 80%, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện Quốc gia. Do ở vị trí khu vực tam giác kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lưới điện Quốc gia, đặc biệt vùng Đông Nam bộ.

Các tin khác