NT2: đánh dấu 45 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia

Vào lúc 06 giờ 20 phút ngày 27/02/2021, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 45 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia chỉ sau hơn 09 năm vận hành thương mại (tính từ 16/10/2011). Đây là kết quả ấn tượng so với các nhà máy có thiết kế, cấu hình tương tự. Thông thường, với công suất 750MW, để đạt được 45 tỷ kWh cần mất khoảng 10-11 năm vận hành thương mại.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Cán mốc 45 tỷ kWh là dấu ấn quan trọng đối với NT2 trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Điều này còn có ý nghĩa hơn khi đại dịch Covid -19 đã làm sụt giảm đáng kể nhu cầu phụ tải toàn hệ thống. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công nghệ tiên tiến, trình độ tự động hóa cao. Hơn nữa, sau trung tu 2020, các thiết bị máy móc của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thay thế, bảo dưỡng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

 

Các tin khác