NT2: Đại hội công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 28/7/2017, Công đoàn Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Hồ Thanh Hồng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công đoàn cơ sở thuộc Tổng Công ty cùng tất cả công đoàn viên NT2.

nt2, dhcd, bch 

Ban chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2017, tiến hành kiểm điểm Ban Chấp hành lần thứ III và xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã đánh giá cao những thành tích của Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm phát huy các điểm mạnh và khắc phục các điểm còn hạn chế để xây dựng một NT2 vững mạnh và phát triển.

nt2, dhcd 

Toàn cảnh Đại hội

Công đoàn NT2 là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn luôn đồng hành và chia sẻ để người lao động yên tâm công tác, nỗ lực làm việc vì mục tiêu chung. Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Công đoàn NT2 được tiến hành một cách công khai, dân chủ. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Hà là Chủ tịch Công đoàn NT2 khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các tin khác