NT2: Đại hội cổ đông thường niên 2019 đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 7.482 tỉ đồng, cổ tức dự kiến 25%

Ngày 24/04/2019, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Năm 2019, NT2 xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD như sau: Sản lượng điện 4,650 tỉ kWh; tổng doanh thu 7.482 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 743 tỉ đồng; cổ tức dự kiến là 25%.

Đến tham dự đại hội, về phía PV Power có ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện cổ đông chi phối. Về phía NT2, ông Uông Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Ngô Đức Nhân, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông đại diện cho 79,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.

nt2,dhcd2019,hocongky

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của NT2

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2019; Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT.

nt2,dhcd2019,uongngochai

Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT NT2 phát biểu tại đại hội

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo NT2 cho biết năm 2018 là một năm NT2 có nhiều thách thức trong hoạt động SXKD như khí hậu thủy văn bất thường, lượng mưa trong năm lớn, nước các hồ thủy điện về dẫn đến bất lợi cho các nhà máy nhiệt điện, nguồn khí cung cấp cho NT2 bị suy giảm…Tuy nhiên, NT2 có chiến lược chào giá tốt. Công ty luôn chủ động, linh hoạt, cân đối giữa chỉ tiêu sản lượng điện và lợi nhuận nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng tập trung chỉ đạo Công ty tích cực thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí. Vì thế, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Sản lượng điện đạt 4,75 tỉ kWh, vượt 3% so với kế hoạch; doanh thu đạt 7.774 tỉ đồng, tăng 12% so với kế hoạch; tổng chi phí 6.950 tỷ, vượt 12%; lãi sau thuế đạt 782 tỉ đồng, vượt 4,4% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 260,38 tỉ đồng, vượt 0,38% kế hoạch năm.

NT2 xứng đáng nhận được các giải thưởng uy tín qua các năm: 04 năm liền là Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; 03 năm liền là Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn.

nt2,dhcd2019,ngoducnhan

Ông Ngô Đức Nhân Giám đốc NT2

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 nhấn mạnh, kết quả đạt được trong năm 2018 là sự  chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị; sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chi phối PV Power và các đối tác liên quan; sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV. Công ty đã chỉ đạo sát sao công tác vận hành, bám sát các chỉ tiêu đề ra theo từng giai đoạn cụ thể. Những thành quả của năm 2018 là tiền đề vững chắc, tạo niềm tin, phấn khởi tạo đà phát triển bền vững cho những năm tới.
Sau khi được nghe các báo cáo, thảo luận và được Ban lãnh đạo NT2 giải đáp các thắc mắc, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Đại hội cũng đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Công Dũng - thành viên HĐQT thay bà Nguyễn Thị Hà nhận nhiệm vụ mới.

nt2,dhcd2019,codong

Các cổ đông nêu ý kiến tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power, đại diện cổ đông chi phối đã phát biểu đánh giá cao những kết quả của NT2 đạt được trong thời gian qua và cho rằng NT2 là khoản đầu tư hiệu quả nhất của PVPower – cổ đông của NT2. Ông Hồ Công Kỳ tin tưởng vào kết quả hoạt động kinh doanh của NT2 trong những năm tới sẽ ổn định, có hướng phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông bởi NT2 có lợi thế nằm trong vùng tam giác kinh tế lớn; NT2 có kế hoạch về nguồn khí thay thế trong điều kiện nguồn khí Nam Côn Sơn suy giảm ...

nt2,dhcd2019,hôcngky

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PV Power

Thay mặt ban lãnh đạo và CBCNV NT2, Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT NT2 đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông đã tham dự, có những ý kiến chỉ đạo, đóng góp về hoạt động của NT2. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc các khó khăn, thách thức cũng như tận dụng tốt những cơ hội, Chủ tịch HĐQT NT2 Uông Ngọc Hải cam kết tập thể NT2 sẽ quyết tâm, nỗ lực triển khai các giải pháp để vượt khó và phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ 2019 giao phó.

Các tin khác