Giám đốc NT2 – Ông Ngô Đức Nhân vinh danh Doanh nhân xuất sắc thời kỳ hội nhập năm 2019

Ngày 21/12/2019, Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được vinh danh Doanh nhân xuất sắc thời kỳ hội nhập năm 2019.

Một lần nữa, NT2 được nêu danh trong một chương trình uy tín do Viện kinh tế và văn hóa tổ chức nhằm tìm ra các doanh nhân, trí thức tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực xã hội. Giải thưởng này là vinh dự của ông Ngô Đức Nhân và của NT2 trong năm 2019. Hồ sơ đánh giá dựa trên công hiến của các cá nhân trong lĩnh vực sản xuất đã tạo ra những thành công của NT2 trong thời kỳ hội nhập.

nt2,dnxx,gd

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc NT2 được vinh danh Doanh nhân xuất sắc thời kỳ Hội nhập.

Ông Ngô Đức Nhân gắn bó với NT2 ngay từ những ngày đầu thành lập (từ 2007) và có nhiều đóng góp trong từng giai đoạn phát triển của Công ty. Với vai trò là người đứng đầu của Ban Điều hành Công ty, ông đã đưa ra nhiều quyết sách sách giúp NT2 hoạt động ổn định, hiệu quả trong tình hình khó khăn của năm 2019. Với sản lượng điện khoảng 05 tỷ kWh/năm, tương đương doanh thu trên 7500 tỷ đồng, NT2 không những góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo ra giá trị, lợi ích cho các cổ đông hằng năm.

Ngoài giải thưởng Doanh nhân xuất sắc thời kỳ hội nhập năm 2019, Ông Ngô Đức Nhân đã được trao Bằng khen Thủ Tướng chính phủ, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dầu khí…

Trong chương trình vinh danh Doanh nhân xuất sắc thời kỳ hội nhập, các đại biểu doanh nhân, trí thức trên cả nước còn làm lễ dâng hương báo công với Quốc tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, Phú Thọ.

Các tin khác