Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua máy lạnh thay thế trạm lấy mẫu và phòng điều khiển cho NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 2021.
Thư mời chào giá gói thầu: Mua máy lạnh thay thế trạm lấy mẫu và phòng điều khiển cho NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua máy lạnh thay thế trạm lấy mẫu và phòng điều khiển cho NMĐ Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Tham gia truyền thông trong chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Người là niềm tin tất thắng"
Thông báo KHLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: Mua khẩn Module nhận tín hiệu từ cảm biến hệ thống ST, Lò để phục vụ sửa chữa khắc phục các sự cố đột xuất, bất thường.
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021
Thông báo kết quả LCNT gói thầu: cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Thư mời Chào giá gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2021