Chủ đề Ngày đăng
Thư mời chào hàng gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước...
Thư mời chào hàng gói thầu: Mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua Bảo hiểm rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước ...
Thông báo KQLCNT gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh
Thư mời chào hàng gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm
Thông báo hủy thầu gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm
Thông báo KQLCNT gói thầu: Sửa chữa vỉa hè lún sụt, hố ga, mối nối ống cống đường kính 60cm thoát nước vỉa hè và lát lại gạch Block 40x40 vỉa hè khu vực trong và ngoài cổng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thiết kế thi công lắp đặt các biển chỉ dẫn an toàn cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2