Thư mời chào hàng: Sửa chữa vỉa hè lún sụt, hố ga, mối nối ống cống đường kính 60 cm thoát nước vỉa hè và lát lại gạch Block 40x40 vỉa hè khu vực trong và ngoài cổng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Thư mời chào hàng: Sửa chữa vỉa hè lún sụt, hố ga, mối nối ống cống đường kính 60 cm thoát nước vỉa hè và lát lại gạch Block 40x40 vỉa hè khu vực trong và ngoài cổng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác