Thư mời chào giá gói thầu: Bảo trì định kỳ hệ thống HVAC nhà hành chính và căn tin năm 2022

Thư mời chào giá gói thầu: Bảo trì định kỳ hệ thống HVAC nhà hành chính và căn tin năm 2022.
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác