Thư mời báo giá gói thầu: Tổ chức chương trình bồi huấn, đào tạo và hội thảo chuyên đề vận hành Hệ thống điện, Thị trường điện cho Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2018.

Thư mời báo giá gói thầu: Tổ chức chương trình bồi huấn, đào tạo và hội thảo chuyên đề vận hành Hệ thống điện, Thị trường điện cho Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2018.

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác