Thông báo KQLCNT gói thầu: Bảo trì, vệ sinh hệ thống vách kính, tấm Aluminium thuộc nhà Hành chính, Căn tin và nhà Điều khiển trung tâm

Thông báo KQLCNT gói thầu: Bảo trì, vệ sinh hệ thống vách kính, tấm Aluminium thuộc nhà Hành chính, Căn tin và nhà Điều khiển trung tâm
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác