Thông báo KQLCNT gói thầu: Bảo trì, vệ sinh hệ thống vách kính, tấm Aluminium, thảm trải sàn phòng họp nhà Hành chính, Căn tin và nhà Điều khiển trung tâm của Công ty

Thông báo KQLCNT gói thầu: Bảo trì, vệ sinh hệ thống vách kính, tấm Aluminium, thảm trải sàn phòng họp nhà Hành chính, Căn tin và nhà Điều khiển trung tâm của Công ty
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác