Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu Mua bảo hiểm rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu Mua bảo hiểm rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác