NT2: Lễ Phát động và Ký giao ước thi đua Trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020

Ngày 10/09/2020, tại Đồng Nai, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã phát động và ký giao ước thi đua Trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020 tại 75.000 giờ EOH (Giờ vận hành tương đương). Mặc dù dịch covid đã tác động xấu đến tình hình kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, NT2 đã chủ động làm việc với nhà thầu nước ngoài Siemens (Đức) và các nhà thầu trong nước để thống nhất kế hoạch trung tu một cách khả thi và triển khai sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy định kỳ kịp thời. 

nt2,pcd,hinh3 
Lễ phát động và ký giao ước thi đua trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Theo kế hoạch, NT2 bắt đầu tiến hành công tác trung tu từ ngày 15/09/2020 đến ngày 22/10/2020. Hoàn thành tốt công tác trung tu mở rộng giúp nhà máy đảm bảo kỹ thuật thiết bị, độ khả dụng, tin cậy để vận hành hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt đáp ứng nhu cầu phụ tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2020.
NT2 phát động và ký giao ước thi đua nhằm nêu cao trách nhiệm, khích lệ tinh thần làm việc, sự chủ động, sáng tạo, tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ phận trong Công ty và các nhà thầu. Đồng thời, phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ CBCNV và nhà thầu thực hiện tốt các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong đợt Trung tu mở rộng Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 lần này. 

nt2,pd,h2 
Tập thể CBCNV đồng lòng thi đua hoàn thành trung tu NMĐ Nhơn Trạch 2 trước tiến độ

Năm 2020 là năm khó khăn chung của cả nước nhưng NT2 luôn đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định, tạo niềm tin cho cổ đông và các đối tác. Trong tháng 08/2020 vừa qua, NT2 đã thanh toán cổ tức 15% còn lại năm 2019, tương ứng gần 432 tỷ đồng cho cổ đông. Sản lượng điện 09 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.348 triệu kWh, đạt 74,4% kế hoạch năm,tổng doanh thu ước đạt 4.981,7 tỷ đồng, đạt 69,4%. 
NT2 luôn đảm bảo các tổ máy khả dụng, tin cậy, có chiến lược chào giá hợp lý, linh hoạt trong công tác vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, NT2 luôn nêu cao công tác phòng ngừa, đề phòng rủi ro, sự cố nên công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện đầy đủ, đảm bảo sản xuất an toàn. Tập thể CBCNV NT2 đồng lòng quyết tâm ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020 vượt tiến độ đề ra.

 

Các tin khác