Thông báo KQLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phát động thi đua SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Thông báo KQLCNT gói thầu: Tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phát động thi đua SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác