Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác