Thông báo KHLCNT gói thầu: Tư vấn đánh giá các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, tính tương thích của riser pipe thay thế bơm nước làm mát chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Thông báo KHLCNT gói thầu: Tư vấn đánh giá các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, tính tương thích của riser pipe thay thế bơm nước làm mát chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác