Thông báo KHLCNT gói thầu: Thi công rải bù đá 2x4 khu vực trạm gas Lot 1&3

Thông báo KHLCNT gói thầu: Thi công rải bù đá 2x4 khu vực trạm gas Lot 1&3 và xử lý lún sụt khu vực bờ kè trạm bơm nước tuần hoàn của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác