Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm bộ đàm phục vụ vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua sắm bộ đàm phục vụ vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác